tipo

Noen få tips – hvordan hjelpe autisten i hverdagen

Under denne overskriften finnes det utallige metoder og råd, noen er enkle og greie og få til, andre mer omfattende. Jeg ønsker å kunne gi noen få enkle tips( grovt skissert), som kanskje kan være til hjelp.

Det kan ikke understrekes ofte nok dette med viktigheten av faste rutiner. Rutiner på alle gjøremål. Ja, alle! For eksempel; Er sko alltid tatt på ute i vindfanget flytt ikke aktiviteten til trappen, selv om det er snakk om møkkete gummistøvler. Skitne gulv er uviktig i denne sammenhengen. Bruk samme vei til skolen hver dag. En liten omvei for å plukke opp posten, om du normalt ikke gjør det, vil for personer med autisme føles som de ikke har kontroll. Altså kort sagt; Hold på rutinen, uansett hvor håpløst eller uviktig du syns en liten endring kan være. Det er ikke for deg at denne rutinen er bygd opp.

Når det gjelder kommunikasjon kan det være en utfordring spesielt om barnet ikke har utviklet språk. Hvordan kan man lære disse å kommunisere med andre? Lag bildekort og lær barnet å «snakke» med bilder! Begynn i det små med noen få kort av forskjellige ting. For å ta et eksempel, hjelpe til å dekke bord. Ha kort med bilder av ting som skal på bordet. Når man skal begynne snakker man og sier hva som skal skje, som «nå skal vi legge skjeen på bordet» og gir barnet et bildekort med en skje på. Deretter skal barnet ta skjeen å legge på bordet. Alle delene i denne prosessen må gjentas i det uendelige, og gjerne demonstreres fysisk, også med utallige, utallige repetisjoner.  Så vær obs på at det kan ta LANG tid før skjeen endelig er plassert på bordet, og enda lengre tid før denne kommunikasjonen skjer «av seg selv». Kommunikasjon som dette kan brukes på mange områder, bare husk å være tålmodig.

Et av de viktigste tipsene er; lær opp omgivelsene, folkene dere har ofte rundt dere. Vis dem hvordan rutinene deres er og forklar hvorfor. Bruker dere bildekort, lær tanter, onkler og nærmeste nabo hvordan dere bruker dem. Er barnet ditt i skolen be læreren om tid på et foreldremøte. Fortell litt om utfordringene og hva autisme er. Be klassekameratenes foreldre informere egne barn. Vær åpen om problematikken rundt endringer av rutiner og ofte mangelen på kommunikasjon, eller sosiale utfordringer som lek med andre.

Grove generelle tips, ja! Viktigst av alt er T.T.T ( Ting Tar Tid) !!